Disclaimer.

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voetbalvereniging Aogel United kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Aogel United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aogel United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Aogel United wordt onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Aogel United. Aogel United spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Aogel United geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Aogel United geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Aogel United garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De teksten en grafische voorstellingen op deze website mogen niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Aogel United.