Laatst bijgewerkt: 25-01-2014; 11:11
Het Clublied van Aogel United.


Het ontstaan van het clublied van Aogel United.

Alkrada, onze commissie voor Kunst, Kultuur ende Vermaack, was en is van mening dat elke vereniging die zichzelf een beetje respecteert er ook een eigen clublied op na moet houden. Dus heeft zij na diverse vergaderingen een plan opgesteld om tot een clublied te komen.
Het 30-jarig jubileum in 2002 was een uitgelezen gelegenheid om het lied te introduceren bij haar leden. Om de leden te betrekken bij het opstellen van de tekst, werden de leden in groepen verdeeld. Deze moesten dan elk een tekst bij de commissie inleveren. Waarna de commissie (de deskundigheid van deze integere leden staat natuurlijk niet ter discussie) de beste tekst tot clublied zou verheffen.
Het is wel jammer dat er voor de muziek gekozen is voor een bestaand lied. Maar dit is slechts een kleine tekortkoming van Alkrada, want per slot van rekening is niet iedereen zomaar een Bono, Bach of Beethoven.
Het lied waar de keuze op gevallen is, is gecomponeerd door Benny Neyman. Deze geborene Maastrichtenaar bezingt Maastricht als uitgaansstad.
Het lied heeft als toepasselijke titel: Ode aan Maastricht. Het is een prachtig lied, dus op de keuze is niets aan te merken.
Allereerst wil ik jullie de originele tekst van Ode aan Maastricht door Benny Neyman niet onthouden. De tekst van zijn uitvoering kun je hiernaast lezen. Daaronder kun je een Youtube filmpje bekijken.

De eerste aanzet tot het clublied van Aogel United.
Welnu, de leden zijn met deze summiere gegevens aan de slag gegaan en dat heeft de volgende hoogstaande teksten opgeleverd.

De eerste groep bestond uit de volgende leden:
1. Herman Mensink
2. Ben Scholten
3. Ingrid Luttikhuis
4. Tonnie Geerdink
5. Gerard Engbers
6. Ben Burink

Motivatie met betrekking tot de inhoud van de tekst: Deze ontbreekt voorlopig nog.

Het Clublied (door groep 1):
Aogel United nich mis.
Veur, wie nich weet wat dat is.
Ergens in oeterste osten van 't laand.
Parel van 't Aogelse laand.
Gehucht met een eigen gezicht.
Deur de voetballers gesticht.
Aogel United, 'n club den d'r steet.
En ok nog lang nich vergeet.

Club met een heel groot talent.
Mar 't betaald veur gèn cent.
Gehucht van traditie, van voetbal en bier.
Altied 't grötste vertier.
Zeet wie ze vaak in de pub.
Oh, wat gezellig dee club.
Club zoas ie joa zo is 'tr geneen.
Blief met mekaar op de been.

Aogel United, greun, wit.
Dat is ne club met veul pit.
Stokolde jongens, mar jong nog van but.
Bint nog nich too an de vut.
Kunt ze't loop'n nog nig loat'n.
Ok in veur 'n pilsje met proat'n.
Zo'n leuke club al die jongs bie mekaar.
Al veur 't dertigste joar.
Zo'n leuke club al die jongs bie mekaar.
Al veur 't dertigste joar.

De tweede groep bestond uit de volgende leden:
1. Gerrit Wiegink
2. Annie Groeleken
3. Leo Alberink
4. Jan Vloothuis
5. Leo Wiegink

Motivatie met betrekking tot de inhoud van de tekst: De motivatie is nog niet meegeleverd. Maar daar wordt ongetwijfeld al hard aangewerkt.

Het Aogellied (door groep 2):
Aogel doar kom wie van dan.
Aogel, ne club den der heel völ van kan.
Voetbal'n of train dat dow alle wek.
't Scoor'n geet dan ok nog lang nich zo gek.
Bie Aogel wod omeunig völ doan.
Wa'j oner't voetbal'n ok mai't vestoan.
De wedstried'n bint spannend en't kieken wa weert.
Verlezen is't minst wat oons deert.

Aogel zo is ter mear één.
Bie knaalgait haw rap'n elftal in de been.
Vaak biw met Aogel de gréns over gaon.
De pruus'n hew dan ok slagmoals versloan.
Aogele jongens van stampot en bier.
Atied het grötste plezier.
Ne club zo as wie, zo is ter mer één.
Kom jong's wie holt 't in de been.

Ne club zoals Aogel zo is ter mear één.
Oons'n coach vervangen dat kan der gen één.
Vestaand van't spel, van stampot en bier.
Al het aandere intreseer't ons ok geen sier.
Aogele jongens van stampot en bier.
Altied het grötste plezier.
Aogel United hef 30 joar doan.
Proost, doar goat wie veur stoan.
Aogel United hef 30 joar doan.
Proost, doar goat wie veur stoan.

De laatste groep bestond uit de volgende leden:
1. Tonnie Steggink
2. Henk Stevelink
3. Jan Wiegink
4. Harrie Wiegink
5. Ben Mittendorff
6. Johan Burink

Motivatie met betrekking tot de inhoud van de tekst:
Deze groep vond dat een clublied aan bepaalde criteria moest voldoen. Bepaalde elementen die onlosmakelijk aan de club verbonden zijn, moesten beslist terug te vinden zijn in het lied.
Deze onderdelen zijn:
a)De oorsprong van de club.
b)De historie van de club.
c)De aard van de club.
d)En een strijdkreet.

Het eerste element wordt duidelijk beschreven in het eerste couplet: Groot en Klein Agelo liggen globaal genomen tussen het kanaal Almelo - Nordhorn en de Kuiperberg. Landschapskenmerken voor Agelo zijn onbetwist 'n Oageler Brook en de akkerbouw op 'n es op de helling van de Kuiperberg. Om de tekst authentiek te laten klinken is met succes geprobeerd deze in het Twents op te stellen. De Twentse sproak is ons met de paplepel ingegoten en wordt door menigeen nog beter beheerst dan het Nederlands.

Het tweede element komt aan de orde in het tweede couplet: Aogel United speelde zijn meeste thuiswedstrijden bij Hotel Zomerlust. Verder speelt A.U. veel van zijn competitie en bekerwedstrijden in het Duitse grensgebied. Je zou kunnen zeggen dat Aogel United het Euregio project in tijd ver vooruit is. Aogel United was en is nog steeds een begrip in Twente en ook in de Achterhoek.

Het derde element vindt u duidelijk terug in het derde couplet: Aogel United bestaat uit voetballers, die voor de oprichting al een sterke onderlinge band met elkaar hadden. Het is dan ook niet voor niets dat ze een feestcommissie in het leven hebben geroepen om dit in goede banen te leiden. Het spreekt voor zich dat er in de loop der tijd wel het een en ander is voorgevallen. Lief en ook veel leed hebben ze met elkaar gedeeld. Uitgaan en feestvieren hebben ze echter hoog in het vaandel staan.

Het vierde element, de strijdkreet komt tot uitdrukking in het refrein: Aogel United is voor alle leden: A way of life.

Nu u dit allemaal weet kunt u met meer begrip en waardering naar de doordachte tekst van het clublied luisteren en onderkent u de subtiele achtergrond van elke letter van de tekst.

De United Hymne (door groep 3):
Tusken'n Zun'nberg en't kanaal,
Lig'n stuk laand in pracht en praal.
Groot en Klèèn Oagel zint doar op hèr best.
Met hawer en rouw op'n nes.
Met water en ies in'n brook.
Wat zint die Tukkers doar klook.

Refrein: Aogel United is woar wie veur goat. 't Is veur oons water en brood.

United, het voetbal team,
Spölt doar veur't volk langs de lien.
Bie Zomerlust in twee'n zeumtig ontstoan.
Zal de club nog joar'n deurgoan.
Bekèènd in het Twèèntse laand,
In'n Achterhook en Duutslaand.

Refrein: Aogel United is woar wie veur goat. 't Is veur oons water en brood.

Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe,.......

Deur scha en schaan zient wie wies,
Mear nog lang nig oald en gries.
Doot het glas mear vol, dan maakt wie plezear.
Griep'n anstekker en goa stoan,
Haand umhoog, en loat oe goan,
Hen en wear en zing twee kear.

Refrein: Aogel United is woar wie veur goat. 't Is veur oons water en brood.

Refrein: Aogel United is woar wie veur goat. 't Is veur oons water en brood.De beoordeling van de ingeleverde teksten.

Aan bovenstaande teksten ziet u dat de diverse groepen heel goed hun best hebben gedaan. Er blijkt duidelijk dat sommige personen meer in hun mars hebben dan alleen maar voetballen. De commissie stond dus voor de wel zeer moeilijke taak om uit de drie teksten de beste te kiezen. Dat ze er mee heeft geworsteld blijkt wel uit de totstandkoming van de uiteindelijke tekst. Daar twee teksten van zo'n hoog niveau waren, durfden de commissieleden het niet aan om een tekst als winnaar aan te wijzen. Dus hebben ze een compromis gezocht door de twee teksten zo te bewerken dat er nog een aanvaardbare tekst uit de bus kwam. Blijkbaar waren ze bang voor represailles en terecht. Eigenlijk doet deze brute ingreep afbreuk aan de motivatie en de inhoud van beide teksten. Maar het zij zo.

Hier volgt dus de enige en echte tekst van het clublied van Aogel United:

Het clublied van Aogel United.
Aogel United nich mis
Veur, wie nich weet wat dat is
Ergens in oeterste oost'n van 't laand
Parel van 't Aogelse laand
Hawe en rouw op 'n es
Water en ies in't brook
Aogel is woar wie veur goat
't is veur oons water en broad

Club met een heel groot talent
Mar 't betaald veur gèn cent
Gehucht van traditie, van voetbal en bier
Altied 't grootste vertier
Gehucht met een eigen gezicht
Deur de voetballers gesticht
Aogel United is woar wie veur goat
't is veur oons water en broad

m m m m m m m........

Aogel United, greun, wit
Dat is ne club met veul pit
Stokolde jongens, mar jong nog van but
Bint nog nich too an de vut
Blief met mekaa op de been
Club zoas wie is t'r geneen
Aogel United is woar wie veur goat
't is veur oons water en broad
Aogel United is woar wie veur goat
't is veur oons water en broad

Nu we de tekst en de melodie compleet hebben is het zaak om dit geheel op een CD te zetten en de verkoop te starten. Dus wie van de leden voelt zich geroepen om daaraan mee te werken. Stuur een bericht naar de webmaster.


 Ode aan Maastricht (door Benny Neyman):

Kom met me mee naar Maastricht.
Voor wie niet weet waar dat ligt.
Ergens in het uiterste zuiden van het land.
Parel van het Limburgse land.
Stad met een eigen gezicht.
Door de Romeinen gesticht.
En door de Fransen beïnvloed als geen.
Kom maar dan gaan we er heen.

Kom met me mee en flaneer.
Proef die Bourgondische sfeer.
Stad van traditie van wierook en bier.
Altijd het grootste plezier.
Stad aan de kolkende Maas.
Weinig bezongen helaas.
Stad zoals jij bent, zo is er niet een.
Kom maar dan gaan we er heen.

Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, ..........

Kom met me mee naar Maastricht.
Stad met het oude gezicht.
Stokoude straten, maar jong nog van hart.
Altijd een beetje apart.
Stad aan de kolkende Maas.
Weinig bezongen helaas.
Zo 'n zachte G als jij heeft er niet een.
Kom maar dan gaan we d' r heen.
Stad als een onuitgesproken gedicht.
Kom met me mee naar Maastricht.

Hieronder is een You Tube video van Benny Neyman te zien