Laatst bijgewerkt: 28-02-2021; 21:56
Kunst, Cultuur ende Vermaack.


Aogel United heeft sinds 1997 een commissie die uitzonderlijke kwaliteiten aan de dag legt met betrekking tot Kunst, Cultuur ende Vermaack. Deze commissie is belast met het organiseren van diverse grotere evenementen. Inmiddels zijn we reeds toe aan de derde generatie (vermaack)commissie.

1e commissie: Alkrada

Alkrada was een samenvoeging van de beginletters van de achternamen van: Henk Alberink, Harry Krabbe en Herman Damink.
Ze lieten het eerst van zich spreken ten tijde van het 25-jarig jubileum van Aogel United in 1997. Vanwege hun artistieke en organisatorische kwaliteiten werden ze als feestcommissie aangesteld om het jubileum tot een succes te maken. Het was een gouden greep, want het jubileumfeest werd een daverend festijn. Wie mocht denken dat ze het bijltje erbij neer zouden gooien na het feest had het mis. Als rasechte kunst en cultuur liefhebbers (met een grote knipoog naar uiteenlopende festiviteiten) gaven ze te kennen dat hun gedachtenwereld nog boordevol ideeën zat.
De Avonturier En inderdaad menige activiteit is aan hun geest ontsproten. We noemen daarbij de leerzame en culturele uitstapjes naar Rotterdam en Amsterdam.
Een ander kunstzinnig onderwerp was het exclusieve Abrahambeeldje dat elke 50-jarige op zijn verjaardag zou ontvangen.
Ze wisten ons steeds weer te verrassen met een opzienbarende activiteit. Ze golden als trendsetter voor deze commissie. "Alkrada" was onze eerste commissie voor Kunst, Cultuur ende Vermaack. Deze club van drie voorziet onze vereniging van de nodige ontspanning in de jachtige wereld waarin we tegenwoordig ronddolen.

Belangrijkste wapenfeiten van Alkrada:

1. 21 maart 1997: Playbackavond ter gelegenheid van het 25-jarig jubieum.
2. 16 maart 2002: Busreis naar Amsterdam.
3. 12 maart 2005: Busreis naar Rotterdam.
4. 16 mei 2009: Busreis naar Alkmaar.
[zie voor meer info bij de historie op die datum]


2e commissie: Mart en Beja

Deze tweede commissie bestond uit de leden Gerard Engbers, Ben Burink en Jan Vloothuis. Ze worden natuurlijk bijgestaan door: Marjo, Titia en Ria.
Het was al langere tijd bekend(sinds het afscheidsdiner bij Hotel Van de Maas op 16 mei 2009) dat onze commissie voor Kunst, Cultuur ende Vermaack: "Alkrada" het stokje over wilde dragen aan een nieuw te vormen commissie. Henk, Herman en Harrie hebben jarenlang naar ieders tevredenheid zich van hun taken gekweten.
Als naam koos de tweede commissie voor "Mart en Beja", een samenvoeging van enkele voornamen. Hoewel deze naam eerst nog op enige weerstand kon rekenen, heeft de nieuwe commissie reeds bewezen dat ze op haar taak berekend is. Ook Mart en Beja zat het organiseren van uiteenlopende evenementen diep in het bloed.

Belangrijkste wapenfeiten van Mart en Beja:

1. 17 maart 2012: Busreis naar Papenburg(DLD).
2. 23 maart 2013: Jaarfeest in De Lutte.
3. 22 maart 2014: Busreis naar Groningen.
4. 21 maart 2015: Jaarfeest in Deurningen.
5. 16 april 2016: Busreis naar Den Haag.
[zie voor meer info bij de historie op die datum]


3e commissie: Tr*mp-Events/De Wappie Feestfabriek

Deze derde commissie bestond uit de leden Henk krop, Leo Wiegink en Johan Burink. Ze werden natuurlijk bijgestaan door: Wilma, Joke en Ria.
Op vrijdag 20 januari 2017 was er de inauguratie van Dhr. Tr*mp, voorwaar een mondiaal historische gebeurtenis. Op dezelfde dag zag "Tr*mp-Events" het eerste levenslicht als opvolger van Mart en Beja. Dit gebeurde die avond tijdens de eerste voltallige vergadering van deze nieuwe commissie. Vandaar de toepasselijke naam voor de derde commissie voor Kunst, Cultuur ende Vermaack.
Menigeen vond het een spitsvondige naam, maar ook gewaagd en gevaarlijk.

Op 20 januari 2021 heeft Tr*mp z'n ambt moeten neerleggen, en daarmee heeft hij ons als feestcommissie dus, ongewild of niet, opgezadeld met een naamprobleem voor onze feestcommissie.
Indertijd toen we als naam voor onze activiteiten commissie, Tr*mp Events hebben gekozen, konden we nog niet vermoeden dat deze naam veel weerzin bleek op te roepen bij grote groepen mensen zowel hier als overzee.
Ook bij de feestcommissie begon deze naam bij het verstrijken van de ambtstermijn van Dhr. Tr*mp steeds meer te schuren. Ze vonden zijn aftreden in januari 2021 een geschikt moment om dan ook afscheid te nemen van Tr*mp Events.
Natuurlijk moest er een nieuwe naam komen, die hebben ze na rijp beraad gevonden. Een risico lopen om de opvolger van Tr*mp als nieuwe naamgever te benoemen, ging hun echter toch net een beetje te ver.
Ze hebben het meer gezocht in een naam die enig recht zou doen aan de bizarre pandemie van de jaren 2020 -2021 waarin we toen terecht waren gekomen.

Welnu dit is het toen geworden: "De Wappie Feestfabriek".

2021-01-20 Wappie
Deze naam verdiende enige uitleg: "Wappie komt van het woord viruswappie: Het is een onaardig woord voor mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, daar valse informatie over verspreiden en daarom niet serieus genomen worden. Daarmee wil de commissie niets ontkennen, integendeel. En Wappie ligt wel aardig in de bek. Zelfs Youp refereerde eraan in zijn aankondiging voor zijn Nieuwjaars conference van 2020.
De naam Feestfabriek is een bekend fenomeen in de evenementenwereld. Zo kent de Zwarte Cross ook een feestfabriek".
Daarmee was de nieuwe naam voor onze feestcommissie geboren: "De Wappie Feestfabriek"

Belangrijkste wapenfeiten van Tr*mp-Events/Wappie Feestfabriek:

1. 6 mei 2017: Pub-quiz in Weerselo.
2. 21 april 2018: Busreis naar Munster.
3. 18 mei 2019: Jaarfeest in Nutter.
4. 21 april 2020: Corup-Quiz 2020.
5. 9 mei 2020: Busreis 2020. Kon door corona helaas niet doorgaan.